Spring Wreath Wedding Invitation / Gwahoddiad Priodas Torch y Gwanwyn

£2.75

This beautiful handmade wedding invitation captures the essence of spring with its charming design.  The invitation is crafted on high-quality textured cardstock, and features a delicate illustration of daffodils and tulips in bloom, arranged in a graceful wreath around the couple’s names.

The vibrant yellows and pinks of the flowers are complemented by soft green leaves and stems, creating a lovely palette that evokes the freshness and beauty of springtime.  The overall effect of this invitation is one of understated elegance and natural beauty, perfectly capturing the spirit of a spring wedding.  It is a lovely keepsake that guests will treasure long after the big day has passed.

This wedding invitation measures approximately 14.5cms square and includes a matching envelope.  Once the order has been placed for the Invitations, please email me at ej@carynwen.com with the wording that you’d like for the cover and for the internal invitation (examples are available if required).

***

Mae’r gwahoddiad priodas hardd hwn wedi’i wneud â llaw yn cyfleu hanfod y gwanwyn gyda’i ddyluniad dymunol.  Mae’r gwahoddiad wedi’i saernïo ar gerdyn â gwead o ansawdd uchel, ac mae’n cynnwys darlun cain o gennin Pedr a thiwlipau yn eu blodau, wedi’u trefnu mewn torch gosgeiddig o amgylch enwau’r pâr.

Mae melyn a phinc bywiog y blodau yn cael eu hategu gan ddail a bonion gwyrdd meddal, gan greu palet hyfryd sy’n ysgogi ffresni a harddwch y gwanwyn.  Effaith gyffredinol y gwahoddiad hwn yw un o geinder cynnil a phrydferthwch naturiol, gan ddal ysbryd priodas wanwyn yn berffaith.  Mae’n gofrodd hyfryd y bydd gwesteion yn trysori ymhell ar ôl i’r diwrnod mawr fynd heibio.

Mae’r gwahoddiad priodas hwn yn mesur tua 14.5cm sgwâr ac yn cynnwys amlen sy’n cyd-fynd.  Ar ôl i’r archeb gael ei wneud ar gyfer y Gwahoddiadau, anfonwch e-bost ataf yn ej@carynwen.com gyda’r geiriad yr hoffech chi ar gyfer y clawr ac ar gyfer y gwahoddiad mewnol (mae enghreifftiau ar gael os oes angen).