Love Hearts Balloon Wedding Invitation / Gwahoddiad Priodas Balŵn Calon

£2.50

This Welsh wedding invitation is whimsical and fun, featuring a unique design of a heart-shaped balloon filled with hearts. The playful design is sure to delight your guests, while the high-quality linen card adds an element of sophistication to the overall presentation.

Measuring at 14.5cms square, this invitation provides ample space to include all of the important details of your special day. The matching envelope adds the perfect finishing touch to this enchanting invitation, making it a standout choice for any Welsh wedding celebration. Your guests will surely be captivated by the charming design, setting the perfect tone for a joyful and unforgettable wedding day.

Once the order has been placed for the Invitations, please email me at ej@carynwen.com with the wording that you’d like for the cover and for the internal invitation (examples are available if required).

***

Mae’r gwahoddiad priodas Cymreig hwn yn fympwyol ac yn hwyl, gyda dyluniad unigryw o falŵn siâp calon wedi’i lenwi â chalonnau.  Mae’r dyluniad chwareus yn sicr o swyno’ch gwesteion, tra bod y cerdyn lliain o ansawdd uchel yn ychwanegu elfen o soffistigedigrwydd i’r cyflwyniad cyffredinol.

Yn mesur 14.5cm sgwâr, mae’r gwahoddiad hwn yn rhoi digon o le i gynnwys holl fanylion pwysig eich diwrnod arbennig.  Mae’r amlen gyfatebol yn ychwanegu’r cyffyrddiad terfynol perffaith i’r gwahoddiad hudolus hwn, gan ei wneud yn ddewis unigryw ar gyfer unrhyw ddathliad priodas Cymreig.  Bydd eich gwesteion yn sicr o gael eu swyno gan y dyluniad swynol, gan osod y naws berffaith ar gyfer diwrnod priodas llawen a bythgofiadwy.

Ar ôl i’r archeb gael ei wneud ar gyfer y Gwahoddiadau, anfonwch e-bost ataf yn ej@carynwen.com gyda’r geiriad yr hoffech chi ar gyfer y clawr ac ar gyfer y gwahoddiad mewnol (mae enghreifftiau ar gael os oes angen).