Save the Date Tree of Life Magnet

£2.00

Unique and personalisable Tree of Life Magnet for your Save the Date.  This is a perfect way to inform your family and friends of your big day in advance.  They’re unlikely to forget this special date when it’s on the fridge door!

These are handmade using a premium quality clear acrylic fridge magnet.  They are personalised with your names and wedding date for that unique touch.  Please include these details in the notes section at checkout.

Each magnet measure approximately 9cms x 6cms and come with a matching envelope.

***

Magnet Coeden Bywyd unigryw a phersonol i arbed eich diwrnod. Mae hon yn ffordd berffaith i roi gwybod i’ch teulu a’ch ffrindiau am eich diwrnod mawr ymlaen llaw. Mae’n annhebygol y byddan nhw’n anghofio’r dyddiad arbennig hwn pan fydd atgof ar ddrws yr oergell!

Mae’r rhain wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio magnet oergell acrylig glir o ansawdd premiwm. Maent wedi’u personoli gyda’ch enwau a’ch dyddiad priodas ar gyfer y cyffyrddiad unigryw hwnnw. Cynhwyswch y manylion hyn yn yr adran nodiadau wrth ichi dalu.

Mae pob magnet yn mesur tua 9cm x 6cms ac yn dod gydag amlen.

Categories: ,