Heulwen Duck

£23.00

Heulwen duck is a bamboo duck hand-decorated with a beautiful sunflower pattern. Each duck is truly individual from the bamboo to the decorating. They are all slightly different, giving each one an unique character. They are approximately 27 centimetres in height. This little duck has a orange/mustard ribbon tied in a bow around her neck.  She also has cute orange wellington boots.  An ideal gift for Santes Dwynwen, Valentine’s Day, a Wedding gift or a special Anniversary.
PLEASE NOTE: Each duck is created to order and can take up to three weeks for delivery. Please contact me if your order is urgent.

***

Mae Hwyaden Heulwen yn hwyaden bambŵ wedi’i addurno â llaw â phatrwm blodyn haul hardd. Mae pob hwyaden yn wirioneddol unigol o’r bambŵ i’r addurno. Maent tua 27 centimetr o uchder. Mae’r hwyaden fach yma gyda rhuban oren/melyn wedi cael ei glymu mewn bwa.  Mae ganddi hefyd esgidiau glaw oren ciwt.  Anrheg berffaith i Santes Dwynwen, Diwrnod Santes Ffolan, anrheg priodas neu i penblwdd priodas arbennig.
SYLWER: Mae pob hwyaden yn cael ei chreu i archeb a gall gymryd hyd at dair wythnos i’w bostio. Plîs cysylltwch â mi os mae’r archeb yn un brys.

Categories: ,