Dwynwen Duck

£23.00

Dwynwen duck is a bamboo duck hand-decorated with a beautiful heart pattern. Each duck is truly individual from the bamboo to the decorating. They are all slightly different, giving each one an unique character. They are approximately 27 centimetres in height. This little duck has a red ribbon tied in a bow around her neck. An ideal gift for Santes Dwynwen, Valentine’s Day, a Wedding gift or a special Anniversary.
PLEASE NOTE: Each duck is created to order and can take up to three weeks for delivery. Please contact me if your order is urgent.

***

Mae Hwyaden Dwynwen yn hwyaden bambŵ wedi’i addurno â llaw â phatrwm calon hardd. Mae pob hwyaden yn wirioneddol unigol o’r bambŵ i’r addurno. Maent tua 27 centimetr o uchder. Mae’r hwyaden fach yma gyda rhuban coch wedi cael ei glymu mewn bwa. Anrheg berffaith i Santes Dwynwen, Diwrnod Santes Ffolan, anrheg priodas neu i penblwdd priodas arbennig.
SYLWER: Mae pob hwyaden yn cael ei chreu i archeb a gall gymryd hyd at dair wythnos i’w bostio. Plîs cysylltwch â mi os mae’r archeb yn un brys.

Categories: ,