Cofiwch y Dyddiad Blodyn Haul / Save the Date Sunflower

£1.25

A gorgeous new addition to my range of wedding stationery. A lovely sunny card featuring a sunflower and butterfly design. This Save the Date card measures 14.5cms square that will be personalised with your names and wedding date for that unique touch. Please include these details in the notes section at checkout. These are supplied with matching envelopes.
Other stationery is available in this range, please contact me if your require more details.

***

Ychwanegiad newydd hyfryd i’r deunydd priodas. Cerdyn heulog hyfryd gyda chynllun blodyn haul a pili pala. Mae’r cerdyn ‘Cofiwch y Dyddiad’ hwn yn mesur 14.5cm sgwâr a fydd yn cael ei bersonoli gyda’ch enwau a dyddiad eich priodas ar gyfer y cyffyrddiad unigryw hwnnw. Cynhwyswch y manylion hyn yn yr adran nodiadau wrth y ddesg dalu. Darperir amlenni cyfatebol i’r rhain.
Mae deunydd ysgrifennu arall ar gael yn y patrwm yma, cysylltwch â mi os oes angen rhagor o fanylion arnoch.

Categories: ,